aktuelle Saison (2020/2021) im BowlPlay Leipzig

 

Spielplan / Termine

  

Spieltag 1

Spieltag 2

Spieltag 3

Spieltag 4

Spieltag 5

Spieltag 6

Spieltag 7

Spieltag 8

Spieltag 9

Spieltag 10

Spieltag 11

Spieltag 12

Spieltag 13

Spieltag 14

Spieltag 15

Spieltag 16

Spieltag 17

Spieltag 18